16/01/2021 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất kiến mai hoa lục ngôn
不見梅花六言

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 04:24

 

Nguyên tác

荊楚歲時經盡,
今年不見梅花。
想得蒼煙玉立,
都藏江上人家。

Phiên âm

Kinh Sở[1] tuế thì kinh tận,
Kim niên bất kiến mai hoa.
Tưởng đắc thương yên ngọc lập,
Đô tàng giang thượng nhân gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kinh Sở tháng ngày đã hết
Năm nay chẳng thấy hoa mai
Tưởng trong sương xanh ngọc đứng
Trên sông chỉ thoáng xóm nhà
[1] Tức Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Bất kiến mai hoa lục ngôn