18/10/2021 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)
卜居(浣花流水水西頭)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:30

 

Nguyên tác

浣花流水水西頭,
主人為蔔林塘幽。
已知出郭少塵事,
更有澄江銷客愁。
無數蜻蜓齊上下,
一雙鸂鶒對沈浮。
東行萬里堪乘興,
須向山陰上小舟。

Phiên âm

Hoán Hoa lưu[1] thuỷ thuỷ tây đầu,
Chủ nhân vi bốc lâm đường u.
Dĩ tri xuất quách thiểu trần sự,
Canh hữu trừng giang tiêu khách sầu,
Vô số tinh đình tề thượng hạ.
Nhất song khê xích đối trầm phù,
Đông hành vạn lý kham thừa hứng,
Tu hướng sơn âm thượng tiểu chu.

Dịch nghĩa

Nhà cất ở phía tây, đầu suối Hoán Hoa,
Chủ nhân chọn nơi đó vì thích cảnh núi rừng.
Đã biết ra ngoài thành sẽ bớt bụi bặm,
Lại có suối nước trong làm quên sầu muộn.
Ở đây có nhiều chuồn chuồn bay lên bay xuống,
Có đôi le le bên nhau lúc lặn lúc bơi.
Không còn hứng đi vạn dặm về hướng đông,
Nên dùng thuyền nhỏ đi vào mạn bắc núi này.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cản trời như định để phần ta
Mảnh đất đầu Tây suối Gột Hoa
Muốn rửa lòng sầu đầy sân nước
Không vương luỵ tục lúc xa nhà
Một đôi cốc đế chim chìm nổi
Vô số chuồn chuồn lại lại qua
Muôn dặm sang Đông đường tiện lắm
Thuyền con bên núi sẽ chèo ra
(Năm 760)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Có bản chép là “khê” 溪 hoặc “chi” 之.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)