13/08/2022 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên hàng bia những người lính Mỹ chết trận tại Việt Nam

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:53

 

Bao người trai trẻ ra đi không trở lại
Bao gia đình khổ đau
Tên các anh khắc liền nhau như đội ngũ
Bây giờ hồn ở đâu?

Tôi đã khóc cha tôi
Ngã xuống trước làn đạn ngoại bang
Giờ trước đài tưởng niệm các anh
Những hàng bia nối dài, nối dài
Muốn khóc mà không còn nước mắt!
2009

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Bên hàng bia những người lính Mỹ chết trận tại Việt Nam