23/09/2020 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 1 (Phiên châu bộ lạc năng kết thúc)
塞下曲其一(蕃州部落能結束)

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 13:22

 

Nguyên tác

蕃州部落能結束,
朝暮馳獵黃河曲。
燕歌未斷塞鴻飛,
牧馬群嘶邊草綠。

Phiên âm

Phiên châu bộ lạc năng kết thúc,
Triêu mộ trì liệp Hoàng Hà khúc.
Yên ca vị đoạn tái hồng phi,
Mục mã quần tê biên thảo lục.

Dịch nghĩa

Bộ phận chiến sĩ đóng ở đất phiên có khả năng dứt điểm,
Từ sáng tới chiều phi ngựa săn bắn bên sông Hoàng Hà.
Bài "Yên ca hành" chưa hát xong, chim hồng bay qua,
Bầy ngựa hí vang, đồng cỏ miền biên thuỳ xanh ngắt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đoàn quân đóng phiên châu tinh nhuệ
Bên sông Hoàng ngựa tế săn muông
"Yên ca" hát, lướt chim hồng
Hí vang bầy ngựa, khắp đồng cỏ xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Tái hạ khúc kỳ 1 (Phiên châu bộ lạc năng kết thúc)