20/05/2022 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung trúc trượng
邛竹杖

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:37

 

Nguyên tác

孤筠勁質異纖柔,
欲假携持助勝遊。
不爲凌霜高節在,
對公靈壽合包羞。

Phiên âm

Cô quân kính chất dị tiêm nhu,
Dục giả huề trì trợ thắng du.
Bất vị lăng sương[1] cao tiết tại,
Đối công linh thọ hợp bao tu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tre cứng mà dẻo vô cùng,
Giúp bao người chống rong chơi mọi miền.
Tuy không cao tiết khinh sương,
Tuổi thọ nhẫn nhục kiên cường nhờ ngươi.
Cung trúc là một loại trúc mọc ở Cung Lai 邛崍, Tứ Xuyên, cứng và dẻo, khó gãy, dùng làm gậy chống, còn có tên la hán trúc 羅漢竹, thạch trúc 石竹.

[1] Chỉ người có phẩm chất cao quý, ngay thẳng không khiếp sợ uy quyền, chỉ những loại cây đề kháng được sương tuyết lạnh như cúc, mơ, tùng, v.v...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Cung trúc trượng