31/03/2023 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (IV)

Tác giả: Vítězslav Nezval

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 06:51

 

Bản dịch của Thuý Toàn

Tên chúng tôi vì sao thành lịch sử?
Kẻ thù không khuất phục nổi chúng tôi?
Thịt xương chúng tôi đâu phải là sắt đá
Cái đích chúng tôi đi đã biến chúng tôi thành sắt đá trên đời!
(dịch từ bản tiếng Nga)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vítězslav Nezval » Thơ đề trên mộ các chiến sĩ Hồng quân (IV)