29/05/2023 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió phiền muộn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/06/2022 19:52

 

Củi chất ưu tư,
cháy lòng khát sống
Gió mang phiền muộn,
thổi hồn đênh đênh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Gió phiền muộn