22/01/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi lạnh

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/04/2008 01:31

 

Chăn trở đêm dài đôi lạnh
Tình ngoảnh vào xin ấm ngoảnh ra

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đôi lạnh