16/08/2020 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về đường ấy mặc ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 14:03

 

Ai về đường ấy mặc ai
Ta về cày ruộng trồng đồi ta ăn
Đỉnh chung là miếng nợ nần
Hay chi bó buộc mà lăn lưng vào
Mùa xuân phơi phới vườn hồng
Ta về đắp đất mà trồng lấy cây
Trồng lấy cây mong ngày ăn quả
Can chi mà vất vả ai ơi
Long đong nay ngược mai xuôi
Đỉnh chung là cạm trên đời hay chi
Ai giàu thì mặc ai giàu
Ta về ta ở hái dâu nuôi tằm
Ta chăn tằm lấy tơ ta dệt
May quần áo khỏi rét ai ơi!
Tham chi tấm áo của người
Họ cho ta mặc họ đòi lại ngay
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về đường ấy mặc ai