25/01/2022 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 65

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2014 09:22

 

đừng sợ - tình yêu không đơn độc
có trời xanh làm hậu thuẫn ngày mai
Nguồn: Thu Bồn, 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Không đề 65