13/08/2020 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử
採桑子

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 14:26

 

Nguyên tác

扁舟去作江南客
旅雁孤雲
萬里煙塵
回首中原淚滿巾
碧山對晚汀州冷
楓葉蘆根
日落波平
愁損辭鄉去國人

Phiên âm

Biển chu khứ tác Giang Nam khách
Lữ nhạn cô vân
Vạn lý yên trần
Hồi thủ Trung Nguyên lệ mãn cân
Bích sơn đối vãn Đinh châu lãnh
Phong diệp lô căn
Nhật lạc ba bình
Sầu tổn từ hương khứ quốc nhân

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thuyền con thuận neo Giang Nam tới
Nhạn lạc mây vần
Muôn dặm yên trần
Ngoảnh lại Trung Nguyên lệ đẫm khăn
Non xanh chiều đối Đinh châu lạnh
Phong úa lau cằn
Ác lặn sóng tan
Bỏ nước xa quê héo ruột gan
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Thái tang tử