06/12/2022 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh yêu em bằng sự dối gian
Ты, меня любивший фальшью

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/04/2007 12:30

 

Nguyên tác

Ты, меня любивший фальшью
Истины - и правдой лжи,
Ты, меня любивший - дальше
Некуда! - За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. - Десницы взмах! -
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

Bản dịch của Bằng Việt

Anh đã yêu em bằng chân lý giả
Và cả bằng sự thật của dối lừa
Anh yêu thế, giờ tránh đâu được nữa!
Dù bỏ nước mà đi, rời khỏi mọi bến bờ!

Anh đã yêu em lâu hơn hạn định
Nhưng phẩy tay một cái cũng là thôi!
Không cần nữa không thể thêm gì nữa
Chân lý của giã từ thật ngắn ngủi...đơn côi!
12-12-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » Anh yêu em bằng sự dối gian