15/08/2020 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bống đi chợ Cầu Canh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2017 13:04

 

Cái bống đi chợ Cầu Canh,
Cái tôm đi trước củ hành theo sau.
Con cua lạch bạch theo hầu,
Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.
Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái bống đi chợ Cầu Canh