19/08/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Vi Thiều Châu kiến ký
酬韋韶州見寄

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2015 09:36

 

Nguyên tác

養拙江湖外,
朝廷記憶疏。
深慚長者轍,
重得故人書。
白髮絲難理,
新詩錦不如。
雖無南去雁,
看取北來魚。

Phiên âm

Dưỡng chuyết giang hồ ngoại,
Triều đình ký ức sơ.
Thâm tàm trưởng giả triệt,
Trùng đắc cố nhân thư.
Bạch phát ti nam lý,
Tân thi cẩm bất như.
Tuy vô nam khứ nhạn,
Khan thủ bắc lai ngư[1].

Dịch nghĩa

Nuôi cái vụng về ở chốn sông hồ này,
Trí nhớ về triều đình nay còn ít.
Rất ngượng về cái vết tích cao sang của mình,
Lại nhận được thư của người quen cũ.
Tóc bạc nên khó chải từng sợi,
Thơ mới chẳng được như loại thơ dệt chữ gấm.
Tuy không có nhạn bay về nam,
Nhưng trông chờ cá từ phương bắc lại.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi sông ngòi, vẫn dại,
Triều đình nhớ sơ sơ.
Quá ngượng dấu cao quý,
Mới nhận bạn cũ thư.
Tóc bạc, sợi khó chải,
Thơ mới, gấm chẳng như.
Nhạn xuôi nam chẳng có,
Cá bắc tới mong chờ.
(Năm 769)

[1] Chỉ tin tức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thù Vi Thiều Châu kiến ký