02/10/2023 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính Cao sơn lưu thuỷ cảm hoài (Cảm xúc khi nghe bản nhạc Cao sơ lưu thuỷ)

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 26/05/2020 21:53

 

Tri âm tri kỷ,
Thấu lòng nhau hồ dễ mấy người ta.
Đàn Bá Nha đâu một Tử Kỳ nghe,
Mà Kỳ vắng Bá Nha đem đập bỏ!
Đồng khí đồng thanh hi vũ trụ,
Tương cầu tương ứng hãn nhân hoàn.[1]

Nguy nguy hồ chí tại cao san,
Dương dương hồ chí tại lưu thuỷ![2]
Một lời nói mà tình lưu vạn kỷ[3],
Đàn đập rồi tiếng vẫn thể đâu đây,
Nhớ ai nghe vẳng canh chầy!
[1] Chữ Hán: 同氣同聲稀宇宙;相求相應罕人寰 (Đồng khí đồng thanh là hiếm có trong vũ trụ, Tương cầu tương ứng thật ít ỏi chốn nhân hoàn).
[2] Chữ Hán: 巍巍乎志在高山;洋洋乎志在流水 (Nghe chót vót như đang ở núi cao, Nghe cuồn cuộn như đang ở nơi nước chảy), là câu Tử Kỳ nói đúng ý nghĩ Bá Nha khi nghe Bá Nha đàn.
[3] Kỷ tức 10 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Thính Cao sơn lưu thuỷ cảm hoài (Cảm xúc khi nghe bản nhạc Cao sơ lưu thuỷ)