28/10/2021 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi trăng

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2021 10:05

 

Tre đu đánh võng giữa trời
Vầng trăng ai mắc rạng ngời lung linh
Gieo bao thương nhớ ân tình
Để rồi lơ lửng một mình hỡi trăng!
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Chơi trăng