12/08/2020 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 31/10/2008 06:54

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
Khảo dị:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Có nơi còn chép thêm các câu sau:
Phu thê trong nghĩa tương phùng,
Chăn loan gối quế rấp lòng chờ ai.
Tấm đá hoa ghi tạc để đời.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhiễu điều phủ lấy giá gương