03/10/2022 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:35

 

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc[1], xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, tháp Bút[2] chưa mòn,
Hỏi ai xây dựng nên non nước này.
Bài này của Trần Tuấn Khải làm theo thể ca dao và được nhân dân coi như một bài ca dao dân gian.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
3. SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005
[1] Có nghĩa là ánh mặt trời ban mai đậu lại.
[2] Do danh sĩ Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào giữa thế kỷ XIX.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ