27/10/2020 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Bùi Giáng (I)

Tác giả: Nguyễn Minh Dũng - Nguyễn Viết Hùng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 08/11/2008 21:30

 

Bàn Dúi ơi, Bùi Giáng ơi!
Giọt buồn sao lại ngọt Bùi thế kia
Ơ “mây tụ” đợi kia kìa!
“Mây tuôn” dìu Giáng đưa dìa nguồn Em...
"Mây tụ, mây tuôn" ngôn ngữ thơ của Bùi Giáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Dũng » Nhớ Bùi Giáng (I)