09/08/2022 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn cư
閑居

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2013 16:31

 

Nguyên tác

肺病不飲酒,
眼昏不讀書。
端然無所作,
身意閑有馀。
雞棲籬落晚,
雪映林木疏。
幽獨已雲極,
何必山中居。

Phiên âm

Phế bệnh bất ẩm tửu,
Nhãn hôn bất độc thư.
Đoan nhiên vô sở tác,
Thân ý nhàn hữu dư.
Kê thê ly lạc vãn,
Tuyết ánh lâm mộc sơ.
U độc dĩ vân cực,
Hà tất sơn trung cư.

Dịch nghĩa

Bị bệnh phổi nên không uống rượu,
Mắt kém nên chẳng đọc sách.
Vì chẳng có gì làm,
Nên thân và tâm nhàn quá.
Chiều về, gà đậu trên hàng rào đổ,
Tuyết sáng trong rừng thưa cây.
Đến mức như đang ở ẩn rồi,
Hà tất phải vào núi ở.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phổi hư nên rượu phải chừa
Mắt hoa sách vở đành thua không nhìn
Việc chi đâu để ta làm
Thân tâm vô sự cũng nhàn nhã thay
Chiều về gà đậu trên cây
Sáng ra tuyết đọng sáng ngời rừng thưa
Mây che tĩnh lặng lòng ưa
Núi sâu chẳng thiết được thua sự đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Nhàn cư