05/12/2020 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái kiến mày ở trong nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 13:06

 

Cái kiến mày ở trong nhà,
Tao đóng cửa lại mày ra đằng nào?
Con cá mày ở dưới ao,
Tao tát nước vào mày sống được chăng?
Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái kiến mày ở trong nhà