25/01/2020 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Châu biệt Trần Miện
金州別陳冕

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2019 20:36

 

Nguyên tác

江上東風捲暮旗,
木棉花下進舟遲。
金州未是窮途別,
莫贈黃金只贈詩。

Phiên âm

Giang thượng đông phong quyển mộ kỳ,
Mộc miên hoa hạ tiến chu trì.
Kim Châu vị thị cùng đồ biệt,
Mạc tặng hoàng kim chỉ tặng thi.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Sông xuân gió cuốn cờ chiều,
Dưới hàng bông gạo dặt dìu thuyền trôi.
Đường cùng nào phải Kim Châu,
Tặng thơ tiễn biệt ai đâu tặng vàng.
Kim Châu nay là huyện Du Trung, nằm ở trung bộ tỉnh Cam Túc, Có lúc có tên là Kim huyện, thuộc phủ Lâm Thao, Lan Châu, Cam Túc. Vì có chữ “kim” nên tác giả đã đề cập đến việc chỉ tặng thơ khi tiễn bạn đi Kim Châu, chứ không tặng vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Kim Châu biệt Trần Miện