24/01/2022 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu
對酒

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2019 20:35

 

Nguyên tác

半開半謝花相催,
江水東流不復回。
扶杖江頭看花樹,
不知笑向酒家來。

Phiên âm

Bán khai bán tạ hoa tương thôi,
Giang thuỷ đông lưu bất phục hồi.
Phù trượng giang đầu khan hoa thụ,
Bất tri tiếu hướng tửu gia lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa nở hoa tàn thúc giục nhau,
Xuôi đông dòng nước có về đâu.
Đầu sông chống gậy xem hoa cỏ,
Quán rượu ai ngờ nhắm bước mau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Đối tửu