19/04/2021 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ninh công luỹ hoài cổ
過寧功壘懷古

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2007 16:29

 

Nguyên tác

若將此地分南北,
何事經年動甲袍。
天造橫山猶未險,
人為孤壘亦徒勞。
贏輸底事空遺塚,
殺伐餘聲帶怒濤。
宇宙如今歸一統,
莫然山水自清高。

Phiên âm

Nhược tương thử địa phân Nam Bắc,
Hà sự kinh niên động giáp bào?
Thiên tạo Hoành Sơn do vị hiểm,
Nhân vi cô luỹ diệc đồ lao.
Doanh thâu để sự không di chủng,
Sát phạt dư thanh đái nộ đào.
Vũ trụ như kim quy nhất thống,
Mạc nhiên sơn thuỷ tự thanh cao.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Đất này ví thử phân Nam, Bắc
Hà cớ năm dài động kiếm dao?
Trời tạo Hoành Sơn còn chẳng hiểm,
Người xây chiến lũy tổn công lao.
Thắng, thua rốt cuộc phơi hoang mộ,
Thù hận dư âm rợn sóng đào.
Thiên hạ nay đà quy một mối
Non sông muôn thuở vẫn thanh cao.
(1825)

Ninh công cổ luỹ hay luỹ Quận Ninh tức luỹ Đèo Ngang (Hoành Sơn cổ luỹ), một thành luỹ xưa xây toàn bằng đá ở trên núi Hoành Sơn (theo dọc núi), thuộc phía bắc huyện Bình Chính, tỉnh Quảng Bình. Tương truyền thời Nguyễn Trịnh giao tranh, năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) đời Lê Thần Tông, Trịnh Tráng sai con út là Ninh quận công Trịnh Tuyền vào đánh Nguyễn, Trịnh Tuyền xây đắp luỹ này làm nơi căn cứ để tiến công, nên tục gọi là luỹ Quận Ninh.

Nguồn:
1. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001
2. Tạp chí Hán Nôm, số 3(20), 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Quá Ninh công luỹ hoài cổ