22/03/2023 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 3
寓意凡四首警世三首其三

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:06

 

Nguyên tác

舊筍成林新筍生,
翠芭醉後一般青。
年年春色催人老,
誰謂東風不世情。

Phiên âm

Cựu duẩn thành lâm tân duẩn sinh,
Thuý ba tuý hậu nhất ban thanh.
Niên niên xuân sắc thôi nhân lão,
Thuỳ vị đông phong bất thế tình.

Dịch nghĩa

Măng cũ thành rừng, măng mới mọc ra,
Sau cơn say, các loại hoa cỏ xanh thơm đều mượt mà.
Mỗi năm sắc xuân thúc giục con người già đi,
Ai bảo gió đông không mang tính đời.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Măng cũ thành rừng, măng mới mọc,
Sau say hoa cỏ mướt màu xanh.
Thêm già, năm nhạt mùa xuân sắc,
Ai bảo đông phong chẳng đượm tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 3