19/10/2021 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích
采桑子-書博山道中壁

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 01:53

 

Nguyên tác

少年不識愁滋味,
愛上層樓、
愛上層樓,
為賦新詩強說愁。

而今識盡愁滋味,
欲說還休、
欲說還休,
卻道天涼好個秋。

Phiên âm

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.

Nhi kim thức tận sầu tư vị,
Dục thuyết hoàn hưu,
Dục thuyết hoàn hưu,
Khước đạo: thiên lương hảo cá thu!

Dịch nghĩa

Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì,
Cứ thích lên lầu cao,
Thích lên lầu cao,
Vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn.

Đến giờ mới hiểu hết mùi vị buồn,
Muốn nói lại thôi,
Muốn nói lại thôi
Chỉ rằng: “Trời mát, mùa thu đẹp”.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị
Thích vút tầng lâu
Thích vút tầng lâu
Muốn phú tân từ gượng nói sầu

Mà nay hiểu rõ sầu phong vị
Muốn nói được đâu
Muốn nói được đâu
Lại bảo êm trời đẹp cảnh thu
Bác Sơn nay thuộc huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây. Có nơi chép tên điệu là Xú nô nhi 醜奴兒.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích