30/01/2023 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất thành
出城

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/09/2019 02:15

 

Nguyên tác

雪下桂花稀,
啼烏被彈歸。
關水乘驢影,
秦風帽帶垂。
入鄉試可重,
無印自堪悲。
卿卿忍相問,
鏡中雙淚姿。

Phiên âm

Tuyết hạ quế hoa hy,
Đề ô bị đạn quy.
Quan thuỷ thừa lư ảnh,
Tần phong mạo đới thuỳ.
Nhập hương thí khả trọng,
Vô ấn tự kham bi.
Khanh khanh nhẫn tương vấn,
Kính trung song lệ ti (tư).

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuyết rơi hoa quế hiếm rồi
Quạ kêu trúng đạn về thôi quê nhà
Suối ải in bóng cưỡi lừa
Đội mũ có dải biết ta kiểu Tần
Về làng hỏi có chức quan
Ấn chương chẳng có nỗi buồn tái tê
Vợ yêu nỡ hỏi chuyện về
Soi gương lệ nhỏ não nề hàng đôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Xuất thành