25/01/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta mưa ướt áo rồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2015 06:47

 

Đôi ta mưa ướt áo rồi,
Kiếm đôi đỏ lửa vô ngồi ta hơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta mưa ướt áo rồi