17/11/2019 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái chưa chồng trông mong đi chợ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2019 16:08

 

Gái chưa chồng trông mong đi chợ,
Trai chưa vợ lơ lửng đứng đàng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái chưa chồng trông mong đi chợ