30/09/2022 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam tuyệt cú kỳ 2
三絕句其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:18

 

Nguyên tác

二十一家同入蜀,
惟殘一人出駱谷。
自說二女嚙臂時,
回頭卻向秦雲哭。

Phiên âm

Nhị thập nhất gia đồng nhập Thục,
Duy tàn nhất nhân xuất Lạc Cốc[1].
Tự thuyết nhị nữ khiết tí[2] thì,
Hồi đầu khước hướng Tần vân khốc.

Dịch nghĩa

Hai mươi một nhà cùng muốn đi vào vùng Thục,
Nhưng chỉ có một người ra khỏi đường Lạc Cốc để đi.
Nói về cái lúc hai người đàn bà lúc tiễn nhau đi,
Còn quay đầu nhìn đám mây đất Tần mà khóc ròng.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Hai mươi mốt nhà cùng vào Thục,
Chỉ sót một người ra Lạc Cốc.
Nhắc buổi hai gái ôm cắn tay,
Ngoảnh đầu về phía mây Tần khóc.
(Năm 765)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
[1] Tên hang trên đường từ Tần vào Thục.
[2] Cắn vào cánh tay để tỏ ý lưu luyến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tam tuyệt cú kỳ 2