20/09/2020 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời xưa trả báo còn lâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 17:08

 

Đời xưa trả báo còn lâu,
Đời nay trả báo bất câu giờ nào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đời xưa trả báo còn lâu