23/01/2020 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dương nham ma nhai kỳ 2
題陽巖摩崖其二

Tác giả: Phan Đình Hoè - 潘廷槐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 00:46

 

Nguyên tác

江河運會凭悠悠,
剩愛名山未白頭。
南國輿圖開六洞,
東阿豪杰並千秋。
嵯峨安阜雲屏峙,
襟帶柴涇月色浮。
醉可有亭亭有記,
經洲山水或滁洲。

Phiên âm

Giang hà vận hội bỉnh dâu dâu (du du),
Thặng ái danh sơn vị bạch đầu.
Nam quốc dư đồ khai lục động,
Đông A hào kiệt tịnh thiên thu (thâu).
Tu Nga, Yên Phụ vân bình trĩ,
Khâm Đới, Sài Kinh nguyệt sắc phù (phầu).
Tuý khả hữu đình, đình hữu ký,
Kinh Châu sơn thuỷ hoặc Từ Châu.

Dịch nghĩa

Sông nước cơ đồ có thể trông cậy được dài lâu,
Yêu lắm ngọn núi danh tiếng đầu vẫn chưa bạc.
Bản đồ nước Nam mở ra sáu động,
Hào kiệt đời Trần còn mãi ngàn thu.
Tu Nga, Yên Phụ, bức mây cao vút,
Khâm Đới, Sài Kinh, bóng trăng in.
Say có nhà có thể trú, vào nhà bèn ghi lại,
Không phải non nước Kinh Châu thì cũng Từ Châu.

Bản dịch (của Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa)

Núi sông vận hội dựa dài lâu,
Yêu quý non xanh chửa bạc đầu.
Nam Việt bản đồ khai sáu động,
Đông A hào kiệt trải ngàn thâu.
Tu Nga, Yên Phụ mầu mây vút,
Khâm Đới, Sài Kinh bóng nguyệt sâu.
Rừng đã có đình, đình có ký,
Kinh Châu non nước hoặc Từ Châu.
Bản do Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa đăng trên Tạp chí Hán Nôm có một số chữ sai. Ở đây sửa theo Nguyễn Hữu Sử (Viện Nghiên cứu tôn giáo).

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Hoè » Đề Dương nham ma nhai kỳ 2