26/09/2021 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên
鷓鴣天

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 06:33

 

Nguyên tác

重過閶門萬事非,
同來何事不同歸?
梧桐半死清霜後,
頭白鴛鴦失伴飛。

原上草,
露初晞,
舊棲新壟雨依依。
空床臥聽南窗雨,
誰復挑燈夜補衣!

Phiên âm

Trùng quá Xương Môn[1] vạn sự phi,
Đồng lai hà sự bất đồng quy?
Ngô đồng bán tử thanh sương hậu,
Đầu bạch uyên ương thất bạn phi.

Nguyên thảo thượng,
Lộ sơ ni,
Cựu thê tân lũng lưỡng y y.
Không sàng ngoạ thính nam song vũ,
Thuỳ phục khiêu đăng dạ bổ y.

Dịch nghĩa

Trở lại cửa Xương môn lần này việc khác hẳn
Cùng đến với nhau sao không cùng về
Cây ngô đồng chết một nửa sau mùa sương lạnh
Chim uyên ương đầu bạc, mất bạn, bay một mình

Cỏ trên bãi,
Sương mới khô
Nơi ở cũ, nấm mồ mới, cả hai đều quyến luyến trong lòng.
Nằm trên giường vắng lắng nghe giọt mưa rơi xuống cửa sổ phía nam
Còn ai khêu đèn vá áo ban đêm nữa.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trở lại Xương Môn khác trước kia
Cùng đi lại sao chẳng cùng về!
Cây ngô đồng chết nửa sau sương lạnh
Bay lẻ uyên ương mất bạn thề

Cỏ trên bãi
Móc vừa se
Mả mới quê xưa dạ não nề
Nằm trên giường vắng mưa ngoài cửa
Ai nữa khêu đèn vá áo khuya.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Một cửa thành ở Tô Châu. Vợ tác giả chết ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Giá cô thiên