16/01/2021 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca kỳ 2
漁歌其二

Tác giả: Saga-tennō - 嵯峨天皇

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:02

 

Nguyên tác

漁人不記歲月流
淹泊沿洄老棹舟
心自校
常狎鷗
桃花春水帶浪遊

Phiên âm

Ngư nhân bất ký tuế nguyệt lưu
Yêm ba diên hồi lão trạo châu
Tâm tự hiệu
Thường hiệp âu
Đào hoa xuân thuỷ đới lãng du

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngư ông năm tháng quên bẵng lâu
Phiêu bạt lênh đênh một mái chèo
Lòng tự ví
Với chim âu
Dòng nước hoa đào phóng lãng du
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saga-tennō » Ngư ca kỳ 2