12/08/2020 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ nhau

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 27/07/2019 21:00

 

Nợ nhau một nụ cười tươi
Nợ nhau con mắt có đuôi trao tình
Nợ nhau mộng ước yên bình
Nợ câu son sắt chung tình làm đôi
Nợ nhau cả một khoảng trời
Để Sao Hôm cứ xa vời Sao Mai
Nợ nhau như gió nợ mây
Như hoa nợ bướm, như ngày nợ đêm
Nợ nhau nhiều món không tên
Vô tư hai đứa vẫn ghiền nợ nhau!
6/2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Nợ nhau