27/05/2022 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đằng giang
白藤江

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi 856828 vào 20/05/2008 02:21

 

Nguyên tác

鯨觀如山草木春,
海潮洶洶石嶙峋。
誰知萬古重興業,
半在關河半在人。

Phiên âm

Kinh quán sơn hà thảo mộc xuân,
Hải triều húng húng thạch lân tuân.
Thuỳ tri vạn cổ Trùng Hưng nghiệp,
Bán tại quan hà bán tại nhân.

Dịch nghĩa

Mồ chôn quân thù cao như núi, cây cỏ xanh tươi,
Nước thuỷ triều ngoài biển ầm ầm, đá núi lởm chởm.
Mấy ai biết sự nghiệp muôn thuở đời Trùng Hưng,
Một nửa nhờ địa thế núi sông, một nửa do con người.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mồ thù như núi, cỏ cây tươi,
Sóng biển gầm vang, đá ngất trời.
Sự nghiệp Trùng Hưng ai để biết,
Nửa do sông núi, nửa do người.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Bạch Đằng giang