10/12/2022 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chấp nhận

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 06:08

 

Xem phim, kẻ ác chết sau cùng
Người ngay chết trước thấy đau lòng
Dẫu biết cuộc đời nhiều nghịch lý
Thôi đành chấp nhận những bão giông!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Chấp nhận