09/02/2023 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đẹp

Tác giả: Lò Ngân Sủn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2007 14:04

 

Ai viết tên em bằng ánh sáng
Ai vẽ hình em bằng ánh trăng

(Dân ca Dáy)

Người đẹp trông như tuyết
                chạm vào thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
                sờ vào thấy mát
Người không khát - nhìn người đẹp cũng khát
Người không đói - nhìn người đẹp cũng đói
Người muốn chết - nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa

Ơ! Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người!
Nguồn: Bữa tình yêu, Lò Ngân Sủn, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lò Ngân Sủn » Người đẹp