01/10/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa
螃蟹詠-薛寶釵

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:57

 

Nguyên tác

桂靄桐陰坐舉觴,
長安涎口盼重陽。
眼前道路無經緯,
皮裏春秋空黑黃!
酒未滌腥還用菊,
性防積冷定須薑。
于今落釜成何益?
月浦空餘禾黍香。

Phiên âm

Quế ải đồng âm toạ cử trường,
Trường An tiên khẩu phán trùng dương.
Nhãn tiền đạo lộ vô kinh vĩ,
Bì lý xuân thu không hắc hoàng!
Tửu vị địch tinh hoàn dụng cúc,
Tính phòng tích lãnh định tu khương.
Vu kim lạc phủ thành hà ích?
Nguyệt phố không dư hoà thử hương.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chén mời dưới bóng quế đồng,
Trùng dương khao hát, khắp vùng Trường An,
Trên đường nào thấy dọc ngang,
Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra.
Rửa tanh rượu với cúc xoa,
Muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng,
Vò dốc cạn mùi còn chăng?
Bến trăng kia những lúa lừng mùi thơm.
Bài này của Bảo Thoa, trong hồi 30.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa