19/01/2021 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là nhành hoa duy nhất của anh...
Te voltál egyetlen virágom...

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/08/2007 22:31

 

Nguyên tác

Te voltál egyetlen virágom;
Hervadt vagy: puszta életem.
Te voltál fényes napvilágom;
Lementél: éj van körülem.

Te voltál képzeményim szárnya;
Megtörve vagy: nem szállhatok.
Te voltál vérem forrósága;
Meghűltél: oh, majd megfagyok.

Dịch nghĩa

Bản dịch ý của Hoàng Linh:

EM LÀ NHÀNH HOA DUY NHẤT CỦA ANH...

Em là nhành hoa duy nhất của anh;
Em đã héo: đời anh hoang vu.
Em là tia nắng rực rỡ của đời anh;
Em đã xa: quanh anh là màn đêm.

Em chắp cánh cho anh mộng tưởng;
Em đã vỡ: anh không còn được bay.
Em hâm cho anh bầu máu nóng;
Em đã lạnh: than ôi, anh tê cóng.

Bản dịch của Hoàng Tâm

Bông hoa duy nhất của anh
Héo tàn, cuộc sống anh thành hoang vu
Em là ánh sáng mặt trời
Tắt rồi, anh sống ngậm ngùi trong đêm.

Em là đôi cánh dịu êm
Gãy rồi, giấc mộng thần tiên xa vời
Em là máu nóng trong anh
Nguội rồi, lạnh lẽo anh thành giá băng.
Pest, 1845. január
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Em là nhành hoa duy nhất của anh...