05/12/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế tử yến tịch tố thi
世子燕席索詩

Tác giả: Lý Tư Diễn - 李思衍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2018 22:19

 

Nguyên tác

乾坤氣運會貞元,
皓月騰空息瘴煙。
北闕星馳新誥命,
南郊春轉舊山川。
存誠乃可必事帝,
保國無如是畏天。
光覲紫宸歸化錦,
山河帶礪保千年。

Phiên âm

Càn khôn khí vận hội trinh nguyên,
Hạo nguyệt đằng không tức chướng yên.
Bắc khuyết tinh trì tân cáo mệnh,
Nam giao xuân chuyển cựu sơn xuyên.
Tồn thành nãi khả tất sự đế,
Bảo quốc vô như thị uý thiên.
Quang cận tử thần quy hoá cẩm,
Sơn hà đới lệ bảo thiên niên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Càn khôn nay gặp hội trinh nguyên,
Trăng sáng làu làu, chướng khí tan.
Cõi bắc ruổi sao ban cáo mệnh,
Trời nam xuân toả khắp giang san.
Cảm thông thờ chúa lòng tua kính,
Kiêng sợ oai trời nước mới an.
Quy thuận nay mai chầu tử bệ
Non mòn biển cạn vững muôn ngàn.
Thế tử ở đây chỉ vua Trần Nhân Tông nước ta. Theo An Nam chí lược, bài này làm khi Lý Tư Diễn đi sứ sang phủ dụ nhà Trần. Trong tiệc, vua Trần Nhân Tông đã hoạ lại bài thơ này, trong đó có câu “Tự cố bất tài tàm tích thổ, Chỉ duyên đa bệnh khiếm triều thiên” 自顧不才慙錫土,只緣多病欠朝天 (Tự thẹn không tài may được đất, Chỉ nhân hay ốm lỗi chầu trời), ý từ chối sang triều phục nhà Nguyên, tuy nhiên hiện không tìm thấy toàn bộ bài thơ đó. Sau đó, vua Trần Nhân Tông còn làm tiếp một bài tặng lại.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tư Diễn » Thế tử yến tịch tố thi