17/07/2024 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành kỳ 1
江行其一

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/08/2010 22:57

 

Nguyên tác

大江橫抱武昌斜,
鸚鵡洲前戶萬家。
畫舸春眠朝未足,
夢為蝴蝶也尋花。

Phiên âm

Đại giang hoành bão Vũ Xương tà,
Anh Vũ châu tiền hộ vạn gia.
Hoạ khả xuân miên triêu vị túc,
Mộng vi hồ điệp dã tầm hoa.

Dịch nghĩa

Sông lớn ôm ngang đất Vũ Xương,
Trước bãi Anh Vũ có vạn nóc nhà.
Giấc ngủ xuân trong con thuyền vẽ tới sớm còn chưa đủ,
Lại mong hoá thành hồ điệp bay đi tìm hoa.

Bản dịch của Phụng Hà

Vũ Xương, sông lớn bọc ngang qua,
Trước cồn Anh Vũ vạn nóc nhà.
Giấc xuân thuyền sớm còn chưa đủ,
Trong mơ hoá bướm thử vờn hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Giang hành kỳ 1