23/03/2023 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà trung chi thuỷ ca
河中之水歌

Tác giả: Tiêu Diễn - 蕭衍

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:53

 

Nguyên tác

河中之水向東流,
洛陽女兒名莫愁。
莫愁十三能織綺,
十四采桑南陌頭,
十五嫁為盧郎婦,
十六生兒字阿侯。
盧家蘭室桂為梁,
中有郁金蘇合香。
頭上金釵十二行,
足下絲履五文章。
珊瑚掛鏡爛生光,
平頭奴子擎履箱。
人生富貴何所望,
恨不早嫁東家王。

Phiên âm

Hà trung chi thuỷ hướng đông lưu,
Lạc Dương nữ nhi danh Mạc Sầu.
Mạc Sầu thập tam năng chức ỷ,
Thập tứ thái tang nam mạch đầu,
Thập ngũ giá vi Lư lang phụ,
Thập lục sinh nhi tự A Hầu.
Lư gia lan thất quế vi lương,
Trung hữu úc kim tô hợp hương.
Đầu thượng kim thoa thập nhị hàng,
Túc hạ ti lý ngũ văn chương.
San hô quải kính lạn sinh quang,
Bình đầu nô tử kính lý tương.
Nhân sinh phú quý hà sở vọng,
Hận bất tảo giá đông gia Vương.

Dịch nghĩa

Nước sông Hoàng Hà chảy mãi về đông,
Có người con gái ở Lạc Dương tên là Mạc Sầu.
Mạc Sầu mười ba tuổi biết dệt vải lụa,
Mười bốn tuổi hái dâu ở đầu ruộng đông,
Mười lăm tuổi gả làm vợ chàng họ Lư,
Mười sáu tuổi sinh con đặt tên là A Hầu.
Lư gia nhà bằng lan, xà nhà bằng quế,
Trong có những mùi hương uất kim tô hợp.
Trên đầu giắt mười hai hàng thoa vàng,
Dưới chân đi giày tơ có năm màu vân.
San hô treo gương tỏa ra ánh sáng rực,
Các nô tỳ đứng bằng đầu nâng hộp giày.
Đời người giàu sang như thế còn ước mong gì nữa,
Hận không được gả cho nhà Vương gia ở bên đông.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Nước Hoàng Hà về đông chảy mãi
Đất Lạc Dương cô gái Mạc Sầu
Mười ba biết dệt lụa màu
Năm lên mười bốn hái dâu ngoài đồng
Mười lăm tuổi lấy chồng Lư thị
Mười sáu sinh con quý A Hầu.
Lư gia lan quế đẹp sao!
Uất kim, tô hợp ngạt ngào mùi hương
Mười hai hàng trâm vàng cài tóc
Hài tơ thêu ngũ sắc chân mang
San hô rực rỡ bóng gương
Nô tỳ đứng cạnh nhắc rương đựng giày
Giàu sang kể có ai bì được
Đời người còn nguyện ước gì sao?
Hờn kia ôm tự thuở nào
Nhà bên đông chẳng gả vào Vương gia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Diễn » Hà trung chi thuỷ ca