23/10/2021 11:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam khúc kỳ 2
江南曲其二

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 14:28

 

Nguyên tác

金陵好是帝王州,
城下秦淮水北流。
惆悵江南舊花月,
女兒盡作北歌謳。

Phiên âm

Kim Lăng hảo thị đế vương châu,
Thành hạ Tần Hoài thuỷ bắc lưu.
Trù trướng Giang Nam cựu hoa nguyệt,
Nữ nhi tận tác bắc ca âu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kim Lăng là đất đế vương,
Tần Hoài hướng bắc chảy nương bên thành.
Thời hoa nguyệt cũ buồn tênh,
Gái Giang Nam hát ca rành bắc phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Giang Nam khúc kỳ 2