30/03/2023 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời
Heaven

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 02:20

 

Nguyên tác

Heaven is
The place where
Happiness is
Everywhere.

Animals
And birds sing---
As does
Everything.

To each stone,
"How-do-you-do?"
Stone answers back,
"Well! And you?"

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Trời
Là một nơi
Bất cứ chỗ nào
Cũng tìm ra hạnh phúc

Từ thú vật
Đến chim muông
Và bao nhiêu vật khác
Cũng làm theo

Khi hỏi hòn sỏi kia:
"Có vui không hở bạn ?"
Hòn sỏi liền đáp lại:
"Vui lắm: Thế còn anh ?"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Trời