16/08/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi vui thì vỗ tay vào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:26

 

Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi vui thì vỗ tay vào