29/09/2020 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 10:57

 

Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng,
Mà duyên chưa lạt, má hồng chưa phai.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng (III)