09/12/2021 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Hàm giang khẩu chiếm
渡涵江口占

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi ...!!!... vào 23/04/2009 02:19

 

Nguyên tác

何事渡涵江,
笑我老休矣。
波靜雲如練,
潮平水似藍。
旗光相上下,
劍士半東南。
報國丹心在,
寧知力不堪。

Phiên âm

Hà sự độ Hàm giang?
Tiếu ngã lão hưu hĩ.
Ba tĩnh vân như luyện,
Triều bình thủy tự lam.
Kỳ quang tương thướng há,
Kiếm sĩ bán đông nam.
Báo quốc đan tâm tại,
Ninh tri lực bất kham.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Nực cười cho cái thân già,
Hưu rồi, sao vẫn phải qua sông Hàm?
Sóng êm, mây tựa bức rèm,
Triều lui, nước vẫn màu lam xanh rờn,
Bóng cờ lên xuống chập chờn,
Nửa phần chiến sĩ ở miền đông nam.
Tấm son báo nước chưa cam,
Bẵng quên sức đã không kham được rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Độ Hàm giang khẩu chiếm