04/08/2020 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh con cóc

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:34

 

Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi,
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh con cóc