10/02/2023 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngủ và chết

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/01/2017 20:29

 

Nửa trưa Đức Chúa trời xui tôi ngủ
như con cú ngủ đông, mệt lả, thẳng băng người hình chiếc lá, bất động
sao lỗ mũi thở, lỗ mũi thở sao? Em tôi ngủ sao hay
là chết thật?

Rồi tôi tỉnh dậy như núi dậy thì vươn vai sống động tôi
chả biết cầu nguyện cùng Ngài, chả có đức tin, chả cần ông Trời
là ai. Ngài cho tôi ngủ trưa nữa. Lần này
tôi ra đi vĩnh viễn

bánh xe hồn tôi lăn mãi, lăn mãi, lăn mãi lăn
lăn, lăn, lăn về địa ngục đen thui. Thế là
tôi sinh ra ích gì cho kiếp người quả bóng?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngủ và chết